GO! TintelStroom: Zinvol onderwijs


Over GO! TintelStroom

GO! TintelStroom organiseert zinvol onderwijs, voor alle leerlingen, en dit in een boeiende en creatieve omgeving. Onder onze vleugels laten we leerlingen opgroeien tot kritische, zelfstandige en creatieve wereldburgers.

Recente onderzoeken en onderwijsdebatten ondersteunen steeds meer de vraag naar kwaliteits- en zinvol onderwijs, naar onderwijs mét oog voor de lerende en zijn leefwereld, waarbij het geleerde ook écht wordt meegenomen door de lerende, en in al zijn facetten zinvol wordt.

In 2016 namen enkele leerkrachten en ouders van Freinet-basisschool TintelTuin (Zoutleeuw) het initiatief om een school op te richten die alle fundamenten in zich zou hebben om tot dat zinvol onderwijs te komen. Sinds 01/09/2020 nam GO! TintelStroom een doorstart als officiële vestigingschool van GO! atheneum Tienen, met als doel om uit te groeien tot dé school voor innovatief onderwijs in Tienen en omstreken.

De volgende kernwaarden vormen de rode draad doorheen onze innovatieve werking.

1. Zinvol onderwijs - Onze ondertitel 'zinvol onderwijs’ is niet zomaar een holle slogan. In alles wat we doen proberen we zo zinvol mogelijk met de leerstof om te gaan. Dat wil zeggen, de leerstof op een diepgaande manier verwerken. Geen loutere reproductie (wat uiteraard tot zekere hoogte ook zeker nodig is), maar de leerlingen écht aan de slag laten gaan met de leerstof. De leerstof in vraag stellen, kritisch benaderen, verwerken en verwerven. We beogen op deze manier leren mét impact, leren dat het functionerenvan de lerende verandert, dat écht wordt meegenomen, nu én later.

2. Eigentijds – Dit zinvol onderwijs beogen we op een eigentijdse manier tot stand te brengen.Onderzoek leert ons immers dat diepgaand leren enkel tot stand kan komen als er betrokkenheid is. Deze betrokkenheid beogen we bij de leerlingen te creëren door met eigentijdse en innovatieve methodieken aan de slag te gaan. Projectwerk, probleemgestuurd onderwijs, kringmethodieken, peer learning, … ze komen allemaal dagdagelijks aan bod in onze werking. Hierbij vertrekken we steeds zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de leerlingen, dewelke hen (en ons) uitnodigt om te onderzoeken en te experimenteren.

Vakoverschrijdend werken is een automatisch gevolg. De vakmuren worden standaard doorbroken, kruisbestuiving tussen verschillende vakken wordt mogelijk. Leerinhouden kunnen op die manier organisch aan elkaar gekoppeld worden, met een meer gefundeerd leerproces tot gevolg. Dit leidt tot interessante projecten die vanuit diverse vakken en ondersteund door meerdere coaches uitgewerkt kunnen worden. Geen traditioneel lessenrooster in vakken, wel in kernleerkrachten die met de leerlingen aan de slag gaan.

Een hecht en klein leerkrachtenteam bewaakt dezelfde pedagogische accenten, zoals zelfstandig plannen en leren, bewuste verwerking van leerstof en kritisch denken. Didactiek, werkvormen en persoonsgebonden evaluatie zijn voor hen volledig afhankelijk van de leerinhoud – niet andersom.

3. Groei – Een growth mindset staat centraal. Iedereen heeft potentieel tot slagen, mits hard werken en doorzettingsvermogen. De kwaliteiten van iedere leerling zetten we in de verf, en gebruiken we als springplank voor meer.Leerlingen laten floreren, en bijgevolg welbevinden maximaliseren, dat is ons doel.

Zelfsturing is een belangrijk doel dat we hierbij voorop stellen. De kleine klasgroepen genereren bovendien de mogelijkheid tot één-op-ééncoaching door een kernleerkracht, zodat ze maximaal ondersteund worden in hun leerproces.

4. Creativiteit – Onontbeerlijk voor de ontwikkeling van onze jongeren! Menig onderzoek toont aan dat aandacht voor creativiteit zorgt voor inspiratie, voor een openheid voor de wereld. Het creatief-artistieke helpt om hun ‘filter’ breed te zetten. Samen met de leerlingen gaan we beeldend en muzisch aan de slag.

Bovendien stimuleren we de leerlingen ook in het creatief benaderen van problemen en uitdagingen. Op zoek gaan naar oplossingen, outside the box denken, diverse perspectieven inbrengen,… Ook dit sluit naadloos aan bij het ondersteunen van zinvol leren.

5. Samen Leren Samenleven – Samen leren, samen leven, samen werken… dat zit in het DNA van GO! TintelStroom. Leerlingen, leerkrachten, ouders én de buurt! Het leren op TintelStroom overstijgt de schoolmuren. Het is deze inbedding in de (brede) leefgemeenschap die zuurstof geeft aan ons zinvol onderwijs.

In de TintelStroom wordt dit lerarenteam gevormd rond enkele kernleerkrachten. Zij zijn expert in minstens één van de hoofdvakken en geven daarnaast nog een of meerdere andere vakken. Zo kunnen vakoverschrijdende leerinhouden vlotter en efficiënter gerealiseerd worden; kruisbestuiving en samenwerking zijn essentieel. Bovendien is het voor een compact lerarenteam makkelijker om dezelfde pedagogische accenten te leggen, zoals zelfstandig plannen en leren, bewuste verwerking van leerstof en kritisch denken. Vanuit de freinet-visie zijn didactiek, werkvormen en persoonsgebonden evaluatie daarbij volledig afhankelijk van de leerinhoud – niet andersom.

Voor de TintelStroom betekent ‘zinvol onderwijs’ ook de inbedding van de in de (brede) leefgemeenschap. Leerlingen moeten immers niet enkel kennis opbouwen en vaardigheden aanleren, maar ook gevormd worden tot zelfbewuste, respectvolle, communicatieve en creatieve tieners. Mede daardoor bereidt de TintelStroom haar leerlingen op een zinvolle manier voor op het derde middelbaar: jongeren met het nodige zelfvertrouwen, een zelfstandige attitude en kritische zin zijn sterk gewapend om een volgende stap te zetten.

Wil jij deel uitmaken van ons innovatieve onderwijsconcept? Wij maken graag tijd vrij voor een persoonlijk kennismakingsgesprek! Kom dan zeker even langs op een van onze infomomenten of neem een kijkje op onze website www.tintelstroom.be en volg onze werking via onze social media kanalen..

  Volg je ons al op Facebook?


Studieaanbod

 • Eerste leerjaar:
  •   ✔ Latijn
  •   ✔ Project
 • Tweede leerjaar:
  •   ✔ Klassieke talen
  •   ✔ Moderne talen wetenschappen
 • Natuurwetenschappen (finaliteit doorstroom)
 • Humane wetenschappen (finaliteit doorstroom)
 • Bedrijfswetenschappen (finaliteit doorstroom)

Infomomenten

 • Open deur Freinet TintelStroom