GO! atheneum Tienen: Traditie en innovatie in het centrum van de stad


Over GO! atheneum Tienen

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!.
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referen=ekader waarbinnen het pedagogisch handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te inspireren.

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen werkplan.

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Wil jij hier deel van uitmaken? Kom dan zeker even langs op een van onze infomomenten of neem een kijkje op onze website www.atheneumtienen.be.

  Volg je ons al op Facebook?


Studieaanbod

 • Eerste leerjaar A
 • Tweede leerjaar A
 • Eerste leerjaar B
 • Tweede Beroepsvoorbereidend leerjaar
 • Economische wetenschappen (finaliteit doorstroom)
 • Latijn (finaliteit doorstroom)
 • Natuurwetenschappen (finaliteit doorstroom)
 • Humane wetenschappen (finaliteit doorstroom)
 • Moderne talen (finaliteit doorstroom)
 • Taal en communicatie (dubbele finaliteit)
 • Bedrijf en organisatie (dubbele finaliteit)
 • Organisatie en logistiek (finaliteit arbeidsmarkt)
 • ASO Economie Moderne Talen
 • ASO Economie Wiskunde
 • ASO Latijn - Grieks
 • ASO Humane Wetenschappen
 • ASO Latijn Moderne Talen
 • ASO Latijn Wiskunde
 • ASO Wetenschappen
 • TSO Handel
 • BSO Kantoor
 • ASO Economie Moderne Talen
 • ASO Economie Wetenschappen
 • ASO Economie Wiskunde
 • ASO Humane Wetenschappen
 • ASO Latijn Moderne Talen
 • ASO Latijn - Grieks
 • ASO Latijn Wetenschappen
 • ASO Latijn Wiskunde
 • ASO Wetenschappen Moderne Talen
 • ASO Wetenschappen Wiskunde
 • TSO Boekhouden-informatica
 • BSO Kantoor
 • Logistiek
 • Ben je anderstalig? Tussen 12 en 18 jaar oud? Verblijf je nog niet langer dan één jaar in België? Wil je zo snel mogelijk het Nederlands onder de knie krijgen?
  Dan ben je welkom in onze OKAN-klas!

Infomomenten

 • Infovoormiddag GO! atheneum Tienen
 • Openschoolavond GO! atheneum Tienen

Troeven

 • In het centrum van de stad, vlakbij de ring en de Grote Markt
 • Via allerlei projecten krijg je kwaliteitsvol maar ook vernieuwend onderwijs
 • Het CLIL-project (Content and Language Integrated Learning) scherpt je taalgevoel aan
 • Het neuronenproject daagt je extra uit en geeft de verveling geen kans
 • Het ICEE-project (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education) maakt de ondernemer in je wakker
 • Goed uitgerust: werken met tablets of in de volledig uitgeruste computerlabo’s, proeven in de gloednieuwe multifunctionele wetenschapslabo’s, interactieve lessen met presentaties en smartboards.
 • Uitstappen, reizen, sport op school, projectweek, wedstrijden ...
 • Attent voor talent
 • Individuele en klassikale ondersteuning en stimulans
 • Studiecoach